Wejść : 39829907
Unikalnych : 35058955

Obecnie : 146
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

28lis2018
Informacja o realizacji wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2017 i 2018 zrealizowano zadanie pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 24 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 31 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,491 ton, pył PM2,5 – 0,440 ton, CO2- 157,644 ton, benzo(a)piren – 0,621 ton, SO2- 1,863 ton, NOx- 0,169 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł – brutto 513.509,63 zł w tym koszty kwalifikowane – 376.233,81 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 112.800 zł.  www.wfosigw.wroclaw.pl

 

27lis2018
Dotacje do wymiany pieca – dodatkowy nabór wniosków.

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca węglowego. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Świerzawa, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu” zamieszczony na stronie internetowej www.swierzawa.pl baner wymiana pieców.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

26lis2018
Sport wszystkich dzieci

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” przewidującego dotacje na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Budżet programu wynosi 54,5 mln. zł.

 

W ramach konkursu można uzyskać m.in. dofinansowanie na wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży a także wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

 

więcej informacji 

26lis2018

 

26lis2018

 

21lis2018
Serdeczne życzenia

Z  okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim pracownikom związanym z pracą socjalną.

 

    Państwa ogromny wysiłek i  zaangażowanie w  pracę na  rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek i  podziw, ale  przede wszystkim w  realny sposób wpływa na  poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Świerzawa. Każdego dnia z  zaangażowaniem i  ofiarnością pochylacie się Państwo nad  ludzkimi dramatami, niosąc ulgę i  dając nadzieję.

 

      Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków. Niech praca dostarcza Wam satysfakcji i poczucia spełnienia, a jej efektem niech będzie uśmiech i ludzka życzliwość.  Życzymy także, aby rodzinne i osobiste szczęście wypełniało Wasz każdy dzień.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świerzawie          Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

                  (-) Urszula Zajda                                                  (-) Paweł Kisowski