Wejść : 33216757
Unikalnych : 28702574

Obecnie : 110
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

30lip2018
VII Edycja Konkursu ,, zDolne NGO"

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu ,, zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r.
Jak co roku celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe

 

30lip2018
Uwaga upały !!!

Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu IMGW PIB ostrzega o upałach

Zjawisko/Stopień zagrożenia: upały / stopień zagrożenia 2

Obszar:  województwo dolnośląskie

WażnośćOd 2018-07-30 12:00:00  Do: 2018-08-02 18:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrona
Czas wydania: 2018-07-29 22:38:00
 

Przebieg:  Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  80%

 

 

27lip2018
Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa informujemy, że do dnia 30 sierpnia 2018 roku można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa. 

26lip2018
Kolejne środki finansowe na przebudowę drogi gminnej w Nowym Kościele

    Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Pan Józef Kołcz odebrał dnia dzisiejszego z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka kolejną promesę na zapobieganie i usuwanie skutków  klęsk żywiołowych.

    Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gminie Świerzawa kwotę 239 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Nowym Kościele.

 

24lip2018
Święto Policji

Z okazji Święta Policji składam serdeczne życzenia pomyślności wszystkim funkcjonariuszom Komendy Powiatowej w Złotoryi.
Oby ten dzień dał dowód, że praca każdego policjanta, od dzielnicowego po kierownictwo jednostki, ma istotne znaczenie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w powiecie złotoryjskim.
Dziękujemy policjantom ze świerzawskiego Zespołu ds. Prewencji za podejmowane inicjatywy w kierunku wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszej gminie. Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz utworzeniu posterunku w Świerzawie pojawiające się przypadki kradzieży i wandalizmu będą ścigane coraz skuteczniej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

Józef Kołcz

24lip2018
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic powiatu złotoryjskiego

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza konsultacje społeczne w dniach od 26 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r., dotyczące zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego, polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego.

W dniu 21 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Złotoryjskiego działając na prośbę Burmistrza Miasta Wojcieszowa o wydanie opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Złotoryjskiego polegającej na wyłączeniu Gminy Wojcieszów z obszaru powiatu i przyłączeniu jej do Powiatu Jeleniogórskiego, podjęła uchwałę Nr XLVI/208/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Złotoryjskiego. Przeprowadzenie konsultacji jest wymogiem formalnym procedury zmiany granic.