Wejść : 59281970
Unikalnych : 53261893

Obecnie : 177
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

20sty2020
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Kto może aplikować do konkursu?

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
- domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Struktura konkursu

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Termin składania diagnoz: 16 marca godz.12.00


Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano serię bezpłatnych szkoleń z przygotowywania diagnoz lokalnych:

Gdańsk - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Poznań - 8 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Kraków - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Wrocław - 15 II 2020; godz. 10:00 - 15:00


Warszawa - 29 II 2020; godz. 10:00 - 15:00

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Realizacja jak największej liczby projektów w ramach Programu "Równać Szanse 2020" w Państwa województwie pozwoli na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska. Zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do wszystkich potencjalnie zainteresowanych organizacji. Ponieważ Urzędy Marszałkowskie posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji, grup i instytucji funkcjonujących w skali lokalnej, zwracamy się właśnie do Państwa z prośbą o pomoc w promocji konkursu.

W ciągu 19 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 3000 projektów na łączną kwotę ponad 34 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 150 tysięcy młodych osób.

Uprzejmie prosimy o rozesłanie informacji o konkursie do działających w Państwa województwie podmiotów, które są uprawnione do startu w konkursie, a także o zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych oraz portalach dla podmiotów pozarządowych.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Bezpośrednie linki:

https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etap

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 826 10 16 lub mailowy: rownacszanse@pcyf.org.pl