Wejść : 57685266
Unikalnych : 51756645

Obecnie : 139
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Dopłaty do wapniowania gleby 2019

16lip2019
Dopłaty do wapniowania gleby 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje rolników o możliwości uzyskania dotacji na zakup wapna nawozowego. Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach pomocy de minimis.
Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości gospodarstwa rolnego. Formularz wniosku do pobrania ze strony internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/ 
Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu .
Wymaganym załącznikiem wniosku jest opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO (wymagane pH poniżej lub równe 5,5).
Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym od dnia 15.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu WFOŚiGW we Wrocławiu o naborze wniosków oraz na wskazanej stronie internetowej.
 

Załączniki: