Wejść : 57685214
Unikalnych : 51756594

Obecnie : 120
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Bezpieczeństwo

INFORMACJA – SUSZA 2019

12lip2019
INFORMACJA – SUSZA 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje o możliwości zgłaszania strat przez rolników poszkodowanych w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy. Wniosek o oszacowanie szkód należy składać na formularzach zamieszczonych poniżej wraz z załącznikiem:

  • nr 1 – oświadczenie dla rolników nie posiadających własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość produkcji rolnej,
  • nr 2 – oświadczenie dla rolników posiadających dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej.

Uwagi:
- we wniosku należy wykazać całość prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym (również uprawy położone w innych gminach) oraz wyszczególnić uprawy dotknięte skutkami suszy,

- powierzchnie upraw muszą być zgodne z danymi wniosku złożonego o dopłaty bezpośrednie (zaleca się dołączenie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie),

- szacowanie strat obejmuje uprawy: rzepak i rzepik , pod warunkiem nie zebrania upraw z pola w terminie szacowania strat.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świerzawie w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 19 lipca 2019 roku.


Więcej informacji o procedurze szacowania strat można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem http://duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

Załączniki: