Wejść : 57685242
Unikalnych : 51756621

Obecnie : 134
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

12lip2019
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

W związku z trwającymi pracami związanymi z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej też MegaUstawą, udostępniamy Państwu materiały informacyjne przesłane przez Ministerstwo Cyfryzacji:publikację pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek”

publikację pt. „Przewodnik do 5G”

oraz druki sejmowe:

druk nr 3484 o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw,

druk nr 3545 - Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

druk nr  3545-A -Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484)

Uwagi i sugestie do przedmiotowej nowelizacji prosimy przekazywać na adres urzędu: urzad@swierzawa.pl  lub bezpośrednio do Ministerstwa Cyfryzacji na adres: megaustawa@mc.gov.pl 

Załączniki: