Ogłoszenia dzierżaw nieruchomości Gminnych

Zarządzenie NR 0050.44.2019 z dnia 15 maja 2019 r.

15maj2019

Załączniki: