Wejść : 51343960
Unikalnych : 45718791

Obecnie : 121
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Zwalczanie emisji kominowej

6lut2019
Zwalczanie emisji kominowej

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

 

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na:

  • modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła . Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

  •   dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
  • dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

  •   właścicielem domów jednorodzinnych
  • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
  • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020. Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.
Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondażowy. Jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej. Ankiety do pobrania i wypełnienia na stronie www.swierzawa.pl baner Wymiana pieców.Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 22 lutego 2019r. do pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Świerzawie bądź przesłać mailem na adres sekretariat@swierzawa.pl Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane.


Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie.
 

Załączniki: