Wejść : 48469665
Unikalnych : 43240255

Obecnie : 214
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

W sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych

31gru2018
W sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
z dnia 31 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/42/2015 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Świerzawa, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia, że w terminie od dnia 07 stycznia 2019r. do dnia 18 stycznia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Świerzawie w sprawie nadania statutów sołectwom: Biegoszów, Dobków, Gozdno, Lubiechowa, Nowy Kościół, Podgórki, Rzeszówek, Rząśnik, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica oraz Miastu Świerzawa. 

więcej na stronie Bip Urzędu Miejskiego w Świerzawie