Uchwały 2018

Uchwała Nr XLV/270/2018 z dnia 25 października 2018 r.

7lis2018

  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Załączniki: