Uchwały 2018

Uchwała Nr XLV/268/2018 z dnia 25 października 2018 r.

7lis2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załączniki: