Wejść : 47351625
Unikalnych : 42223749

Obecnie : 98
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

8paź2018
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Uprzejmie informuję mieszkańców, że na terenie miasta i gminy Świerzawa zostanie przeprowadzona akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odbędzie się w systemie objazdowym w poszczególnych miejscowościach według poniższego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

Dzień                  Miejscowości
22.10.2018        Gozdno, Biegoszów, Nowy Kościół


23.10.2018        Rząśnik , Sokołowiec, Sędziszowa,
                          Różana przysiółek wsi Nowy Kościół


24.10.2018        Lubiechowa , Kolonia Janochów , Podgórki


25.10.2018        Dobków , Stara Kraśnica , Jurczyce


26.10.2018        Świerzawa , Rzeszówek

 

Wymagania dotyczące zbiórki:

 1. Akcja rozpocznie się od godziny 7.00 a zakończy się o 14.00 zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
 2. W trakcie trwania zbiórki wszystkie odpady muszą być wystawione w dniu  poprzedzającym odbiór. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
  Odpady należy usytuować w rejonie pojemników na odpady zmieszane, przy danej  nieruchomości. W innym przypadku odpady nie zostaną odebrane.
 3. Nie będą zbierane następujące odpady:
  gruz, kamienie, odzież, lekarstwa, szkło, materiały budowlane, opakowania po farbach,
  olejach itp., odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, opony z ciągników
  rolniczych i samochodów ciężarowych, części samochodowe, odpady zawierające azbest  (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa, styropian), świetlówki, zmieszane odpady komunalne, odpady selektywne (odpady szklane i plastikowe), odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

 

Inspektor ds. gospodarki odpadami
(-) Urszula Forycka