Uchwały 2018

Uchwała Nr XLIII/262/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

10wrz2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/175/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »