Informacje, komunikaty, ogłoszenia

Obwieszczenia w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

10lip2018

  więcej informacji w załącznikach.

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »