Uchwały 2018

Uchwała Nr XXXIX/227/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

18maj2018

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »