Uchwały 2018

Uchwała Nr XXXIX/226/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

18maj2018

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Świerzawa oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »