Wejść : 39832095
Unikalnych : 35061103

Obecnie : 190
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4sty2018
Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.

Oferty na realizację zadania należy składać do dnia 26 stycznia 2018r. do godz. 14.30.

 

Celem zadania jest prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w  2018r.   to 95.000 zł.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Załączniki: