Wejść : 34320414
Unikalnych : 29750645

Obecnie : 70
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Realizacja Programu usuwania azbestu

4paź2017
Realizacja Programu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w okresie czerwiec-sierpień 2017 roku zrealizowane zostało zadanie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2017 roku”.


W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub odbiorze do utylizacji już zdemontowanych wyrobów azbestowych usunięto 53,106 ton azbestu z terenu 20 nieruchomości.


Wartość ogólna zadania wyniosła – brutto 23.834,54 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – w kwocie 18.758,55zł (85% kosztów zadania).

www.wfosigw.wroclaw.pl