Wejść : 42065167
Unikalnych : 37160215

Obecnie : 335
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Konkurs na logo produktu lokalnego

14lut2007
 Konkurs na logo produktu lokalnego

(ŚWIERZAWA) Realizując temat promocji regionalnego produktu, MGOKSiR ogłasza konkurs na logo, które w formie symbolu umieszczane będzie na danym produkcie...

Logo powinno nawiązywać do regionu (Pogórze Kaczawskie) lub powiatu złotoryjskiego.
Praca powinna być przedłożona w MGOKSiR w formie elektronicznej, wydruku komputerowego lub odręcznego rysunku.
Wymiar (w przypadku wydruku lub rysunku) min. 15cm x 15 cm.
Logo winno zawierać słowa: AGAT KACZAWSKI.
Dodatkowo może zawierać nazwy gmin wchodzących w skład powiatu złotoryjskiego lub słowa POGÓRZE KACZAWSKIE

Termin przekazywania (nadsyłania) prac: 31 marca 2007 r.

Informujemy twórców, producentów i rękodzielników, którzy wyrazili zainteresowanie oznaczeniem swego produktu rozpoznawalnym logo, że przyjmowanie formalnych zgłoszeń na przygotowanych drukach przyjmować będziemy od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ GRAFICZNĄ PRODUKTU LOKALNEGO POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO I POGÓRZA KACZAWSKIEGO

 

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świerzawie

 

Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej produktu lokalnego

 

Przeznaczenie znaku: Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na produktach lokalnych producentów.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich grafików amatorów i profesjonalistów bez wymogu potwierdzenia wykształcenia w tym zakresie.

 

2. Główną nagrodą jest informacja o autorstwie logo umieszczona w publikacjach promocyjnych, stronach internetowych i innych materiałów informacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowej nagrody pieniężnej w przypadku pozyskania sponsora.

 

3. Na konkurs można nadesłać nieograniczoną ilość projektów. Logo powinno nawiązywać do regionu (Pogórze Kaczawskie) lub powiatu złotoryjskiego.
Praca powinna być przedłożona w MGOKSiR w formie elektronicznej, wydruku komputerowego lub odręcznego rysunku. Wymiar (w przypadku wydruku lub rysunku) min. 15cm x 15 cm. Logo winno zawierać słowa: AGAT KACZAWSKI.
Dodatkowo może zawierać nazwy gmin wchodzących w skład powiatu złotoryjskiego lub słowa POGÓRZE KACZAWSKIE ew. POWIAT ZŁOTORYJSKI.

 

4. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logo", w której należy zamieścić obok pracy nazwisko i adres autora.

 

5. Do pracy powinno być załączone oświadczenie o zrzeczeniu się praw majątkowych do logo na rzecz MGOKSiR z prawem dysponowania i wykorzystywania w każdej formie.

 

6. Projekty należy nadsyłać do dnia 31 marca 2007 r. na adres:

MGOKSiR, pl. Wolności 47b, 59-540 Świerzawa, pl. Wolności 47b

UWAGA: Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn i bez wykorzystania zgłoszonych projektów.

 

7. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

8. Oceny projektów i podziału nagród dokona powołane przez organizatora Jury.

 

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.swierzawa.pl