Konkursy ofert

7sty2019

!!!Wyniki konkursu w załączeniu!!!

!!!Zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w załączniku!!!

!!!UWAGA  ZAKTUALIZOWANO  FORMULARZ OFERTOWY!!!

Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.
Cel zadania: prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. - 100.000 zł.

9kwi2018

Informacja o unieważnieniu konkursu w załączniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku 2018, o treści stanowiącej załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 0050/17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 6 kwietnia 2018r. 


Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z niezbędnymi dokumentami znajdują się poniżej.

12cze2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usługi szczepienia  profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu Miasta i Gminy  Świerzawa w 2017r. w ramach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa”.