Wejść : 31855213
Unikalnych : 27433856

Obecnie : 87
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

21cze2018

OSTRZEŻENIE Nr 3/2018
Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat złotoryjski
Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.06.2018 do godz. 18:00 dnia 21.06.2018

21cze2018
Przypominamy o zniesionej opłacie od posiadania psa

Przypominamy, że zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Rada Miejska w Świerzawie Uchwałą nr XXXV/204/2017 z dnia 30 listopada 2017r.  zwolniła mieszakńców Gminy Świerzawa z obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psów. W związku z powyższym prosimy o nie uiszczanie ww. opłaty. Natomiast osoby, które już wpłaciły prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Świerzawie, telefonicznie 757135360 wew. 26 lub osobiście pok. nr 9. 

 

19cze2018
Szkody susza

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń poszkodowanych rolników w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy.Wniosek o oszacowanie szkód należy składać wyłącznie na udostępnionym formularzu pobranym w tutejszym Urzędzie lub ze strony internetowej www.bip.swierzawa.pl

 

 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego:

  • zał. Nr 1 - w przypadku nie posiadania dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej,
  • zał. Nr 2 – w przypadku posiadania pełnej dokumentacji gospodarstwa.
    Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 3 lipca 2018 roku. Wniosek można również przesłać na adres tutejszego Urzędu.

 

Oszacowania zgłoszonych strat dokona Komisja powołana przez Wojewodę na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Świerzawie pok. Nr 5 tel. nr. 75/7135 360 wew. 35.

 

INSPEKTOR
ds. rolnictwa, ekologii
i ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło

18cze2018
Projektory za puszki od Fundacji Recal

Fundacja RECAL ogłosiła wyniki XXII edycji Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Nagrodzono szkoły i przedszkola, które wykazały się w raportach największą aktywnością w edukacji na temat recyklingu opakowań aluminiowych, w tym oczywiście puszek po napojach. Nagrody zostaną przekazane jeszcze przed końcem roku szkolnego do większości placówek.
Wśród nagrodzonych są szkoły z terenu Gminy Świerzawa.

18cze2018

 

15cze2018
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Strategia Sudety 2030

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) – „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 5 lipca 2018 r.

w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

na Placu Niepodległości 8, w sali konferencyjnej (2 piętro).

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału.