Wejść : 15533304
Unikalnych : 12567781

Obecnie : 136
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?



Aktualności

21mar2017

 

21mar2017
XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

OGŁOSZENIE
Dnia 30 marca 2017 r. o godz. 12,00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

16mar2017
GIMNAZJALNE POTYCZKI

47 uczniów z 16 szkół gimnazjalnych przystąpiło do finałowej rundy rozgrywek 9. edycji Ogólnopolskiego Finału Konkursu Gimnazjalne Potyczki, który odbył się w Narodowym Banku Polskim. Finaliści pokonali aż 430 trzyosobowych zespołów z całej Polski i przystąpili do konkurencji sprawdzających wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas realizacji programu Ekonomia na co dzień.
Wśród finalistów znaleźli się: Karolina Pieterek, Kornelia Zdziechowicz i Jakub Ptak – uczniowie Gimnazjum w Świerzawie.

15mar2017
 Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Świerzawa

Poniżej podajemy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA W 2017R.

W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 14 ofert. Przyznane w budżecie Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2017 środki finansowe w kwocie 78.000,00 zł Komisja Konkursowa rozdysponowała dla 12 oferentów tj.:

 

13mar2017
Ostrzeżenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi ostrzega przed nieuczciwymi praktykami firm telekomunikacyjnych!

 

Od początku 2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Złotoryi odnotował kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących umów zawartych z obcymi operatorami telekomunikacyjnymi podającymi się za operatorów, z którego usług obecnie korzystali konsumenci.

Kontakt zaczyna się zawsze od telefonicznego przedstawienia nowych, korzystniejszych warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z rozmowy wynika, że dzwoniący reprezentuje operatora, z którego usług obecnie korzysta konsument.

11mar2017
Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości w realizowaniu zadań na rzecz społeczności naszych wsi, szacunku oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Równocześnie dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę z samorządem gminnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz
Przewodniczący Rady Paweł Kisowski

10mar2017
Konkurs ofert świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku 2017. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r. Więcej informacji na stronie BIP Urzędu...