Wejść : 10282112
Unikalnych : 7943882

Obecnie : 17
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

8lut2016
V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Świerzawie

27 stycznia 2016 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Świerzawie odbył się V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, organizowany przez Miejsko Gminne Przedszkole Publiczne w Świerzawie. W przeglądzie wzięły udział dzieci uczęszczające do przedszkola w Świerzawie, Nowym Kościele, Sokołowcu i dzieci punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy, Dobkowie oraz uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi.

2lut2016
Otwarty KONKURS ofert na wsparcie zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2014 r. poz.1118 ze zm.) ) ogłasza  otwarty konkurs ofert  na wsparcie zadania publicznego w zakresie:  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.

 

2lut2016
Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W ubiegłym tygodniu w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie odbyło się coroczne spotkanie władz samorządowych z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz, który podziękował paniom za ich wielką pomoc i wkład w kultywowanie tradycji, organizację imprez kulturalnych i promocję naszej gminy.

1lut2016
Bezpłatne warsztaty i konsultacje prawne

Stowarzyszenie Kaczawskie serdecznie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników samorządowych, na warsztaty prawne i konsultacje indywidualne pt. „Wsparcie społeczności lokalnych zagrożonych inwestycjami szkodliwymi dla środowiska”...

30sty2016
Przygotowanie Programu Rewitalizacji

Gmina Świerzawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 98.136,- na realizację złożonego wniosku pn. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Świerzawa wzorem procesu partycypacji społecznej w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Projekt będzie realizowany przez najbliższe pół roku.

27sty2016
Badania GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS), zgodnie z programami badań statystycznych statystyki publicznej corocznie wprowadzanymi rozporządzeniami Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych, obowiązkowe i dobrowolne statystyczne badania ankietowe. Za ich organizację i realizację na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Badaniami objęte będą wybrane gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne.

25sty2016
Nowe druki opłat

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie uprzejmie informuje, że w Biurze Obsługi Interesanta są do odbioru druki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy również, że zostały zmienione stawki opłat i pierwszą wpłatę za styczeń 2016 r. należy uiszczać do 15 lutego 2016 r.