Wejść : 17147820
Unikalnych : 14082598

Obecnie : 57
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

26maj2017
Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  pragnę przekazać Wszystkim Samorządowcom wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracę, jaką wykonujecie Państwo na rzecz środowiska lokalnego.

 

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć podziękowania za wszystkie dotychczasowe dokonania, a także gorące życzenia nieustannego zapału, wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć, satysfakcji z pełnionej służby, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

      (-) Józef Kołcz

25maj2017
XXX sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa

  OGŁOSZENIE
Dnia 26 maja 2017 r. o godz. 14.30
w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
odbędzie się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

24maj2017
Powiatowy Konkurs Matematyczny

23 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Świerzawie zorganizowano kolejny Powiatowy Konkurs Matematyczny. Celem konkursu była integracja uczniów powiatu złotoryjskiego interesujących się matematyką oraz rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych.  Gościem specjalnym był Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Pan Zbigniew Mosoń, który wraz z dyrektorem szkoły Panem Czesławem Leśniakiem uroczyście otworzyli konkurs. Wspólnie podkreślili rolę przedmiotów ścisłych w przyszłym, dorosłym życiu.

22maj2017
Podziękowania dla Tadeusza Paliszkiewicza

Burmistrz Józef Kołcz spotkał się z odchodzącym na emeryturę wieloletnim prezesem PGP BAZALT Panem Tadeuszem Paliszkiewiczem. Podziękował Prezesowi za wieloletnią współpracę w zakresie modernizacji dróg gminnych oraz dbałość o zachowanie równowagi przyrodniczej przy stałym rozwoju przedsiębiorstwa.

22maj2017
Konkurs na  Kierownika  SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie. Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182 ze zm.) oraz  Regulamin Komisji Konkursowej opracowany przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr XXIX/160/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

Więcej informacji w załączniku.

19maj2017
Będą ocieplone świetlice wiejskie

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ.
Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazł się projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa o wartości 1.363.974,50 zł. z dofinansowaniem 1.159.378,41 zł.

19maj2017
GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

12 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Świerzawie po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny. Drużyny zmagały się z zadaniami dotyczącymi wiedzy ekologicznej i przyrodniczej oraz działaniami plastycznymi. Rywalizowały ze sobą zespoły ze szkół w Sokołowcu, Nowym Kościele oraz Świerzawy. Wszystkie zadania oceniało jury. Konkurs przygotowały: mgr Halina Górecka, mgr Jolanta Krakowska, mgr Justyna Rubin
Wyniki rywalizacji: